Privacy policy van de online applicatie voor de reservatie van een coronatest

Het is belangrijk dat je gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we houden ons aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens om een coronatest te kunnen plannen en uitvoeren en om de uitslag van deze test aan jou en de door jou aangeduide artsen te laten weten.

Wat is de wettige grondslag voor deze verwerking?

We verwerken jouw gegevens om een epidemie van een infectieziekte te bestrijden. Dit is een publieke taak of een taak van algemeen belang (AVG Artikel 6.1.e) en is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (AVG Artikel 9.2.i)

Wie werkt er met jouw persoonsgegevens?

Voor de tool voor het plannen van staalafname van de coronatest betreft het de volgende verwerkingsverantwoordelijken:

Als verwerkingsverantwoordelijken vragen we je om je persoonsgegevens aan ons door te geven. We gebruiken ze en we bewaren ze. Dat moeten we doen zoals dat in de wet staat. Dit betekent dat wij netjes en veilig met je persoonsgegevens omgaan. Daarbij moeten we je laten weten welke gegevens we van je hebben, wat we ermee doen en wie ermee werkt.

Je kan de functionaris voor gegevensbescherming contacteren via :

We delen je gegevens met de volgende organisaties:

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Verwerkers

Om de verwerking uit te voeren, maakt de verwerkingsverantwoordelijk gebruik van de diensten van DocLr. (www.doclr.be)

Paronella (DOCLR)
Keiberg 6
3053 Haasrode
KBO nummer : 681682247

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens nog meer?

Er gebeuren geen verdere verwerkingen met de aangereikte gegevens.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens maximaal voor een periode van 7 dagen vanaf de staalafname.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

We vinden het belangrijk dat je gegevens veilig zijn. We maken daarom afspraken met de mensen of organisaties die gegevens voor ons verwerken. In de afspraken staat wat ze met je gegevens voor ons mogen doen.

We zorgen er verder voor dat we werken met veilige systemen.

Medewerkers die met je persoonsgegevens werken, weten wat ze wel en niet met de gegevens mogen doen en moeten de persoonsgegevens geheimhouden.

We zorgen ervoor om volgens een vaste procedure te werken. En we houden ons aan de wetten en regels die gaan over persoonsgegevens.

Wat zijn je rechten?

Dit zijn je rechten volgens de wet: In al deze situaties neem je contact op met de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw regio.

Hoe dien ik een klacht in?

Onverminderd het voorgaande over naar wie je je moet richten om je rechten uit te oefenen, kan je een eventuele vraag of klacht richten aan de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) voor je regio en waarvan de contactgegevens en adressen eerder in dit document werden vermeld.

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (e-mail : contact@apd-gba.be).

Als het nodig is passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in wie er persoonsgegevens verwerkt of wanneer de lijst van verwerkte persoonsgegevens wijzigt.

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 21 oktober 2020.